نوشته‌هایی با برچسب "پول تو جیبی فرزندان"

آموختن درس های پول تو جیبی فرزندان آموختن درس های پول تو جیبی فرزندان

تصوری که شما از پول نزد فرزندتان شکل داده اید چگونه است؟ آیا فرزندتان به پول همچون امری مادی و ثابت نگاه می کند؟ در این نوشتار، 8 درس پولی گردآوری شده که با آموختن آنها به فرزندانتان، می توانید امیدوار باشید نگاه پولی و مالی وی شکلی کمابیش درست تر به خود گرفته است. پول را تصاحب کن، اما اجازه نده پول تو را تصاحب کند. همان قدر که اهمیت دارد به فرزندتان بیاموزید که از بدهی اجتناب کند، به آن اندازه مهم است که او را از تبدیل شدن به فردی که تنها شهرتش خسیس بودن است نجات دهید. بنابراین لازم است به فرزندان خود بیاموزید که ما می توانیم مالک پول شویم، ا

آموختن درسهای پول تو جیبی فرزندان آموختن درسهای پول تو جیبی فرزندان

تصوری که شما از پول نزد فرزندتان شکل داده‌اید چگونه است؟ آیا فرزندتان به پول همچون امری مادی و ثابت نگاه می‌کند؟ در این نوشتار، 8 درس پولی گردآوری شده که با آموختن آنها به فرزندانتان، می‌توانید امیدوار باشید نگاه پولی و مالی وی شکلی کمابیش درست‌تر به خود گرفته است. پول را تصاحب کن، اما اجازه نده پول تو را تصاحب کند. همان قدر که اهمیت دارد به فرزندتان بیاموزید که از بدهی اجتناب کند، به آن اندازه مهم است که او را از تبدیل شدن به فردی که تنها شهرتش خسیس بودن است نجات دهید. بنابراین لازم است به فرزندان خود بیاموزید که ما می‌توانیم مالک پول شویم، ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه