نوشته‌هایی با برچسب "رشد کودک"

رشد اوليه کودک رشد اوليه کودک

نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. رشد ادراکی. همه ی کودکان انسانی با استعداد برقراری برخی تمایزات ادراکی و پاسخ به آنها متولد می شوند (Richards & Light, 1986) . پیشتر تصور می شد که کودک غرق در انبوهی از احساس است چنان که هیچ راهی برای تمیز دادن آنها ندارد. ویلیام جیمز(1) روان شناس و فیلسوف معروف نوشت: کودک که یکباره به وسیله ی چشمها، گوشها، بینی، پوست و امعاء و احشاء مورد هجوم قرار گرفته، همه چیز را همچون یک درهم برهمی بزرگ پر همهمه و مبهم احساس می کند (James, 1890). اکثر محققان دیگر این تعریف را تصویر درستی از رفتار کودک نمی دانند

نظريه هاي رشد کودک نظريه هاي رشد کودک

نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. مطالعات بولبی به جنبه های محدود رشد کودک، و مهمتر از همه به اهمیت پیوندهای عاطفی بین کودکان و کسانی که از آنها مواظبت می کنند محدود می گردد. چگونه باید ویژگیهای دیگر رشد کودکان را درک کنیم، به ویژه ظهور احساسی درباره ی خود- آگاهی از این که فرد هویتی مشخص، و جدا از دیگران دارد؟ کودک در ماههای نخستین زندگیش درک چندانی یا هیچ درکی از تفاوتهای بین انسانها و اشیای مادی محیطش، و هیچ گونه آگاهی از خود ندارد. کودکان تا سن دو سالگی یا پس از آن هنوز مفاهیمی مانند "من"، "مرا" و "شما" را به کار نمی برند. آنها

رشد اجتماعی کودک رشد اجتماعی کودک

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. رشد اجتماعی به تأثیر متقابل کودک با دیگران و پذیرش نقشهای اجتماعی گفته می‌شود. در نتیجه‌ی رشد اجتماعی، در برگیرنده رشد نوعدوستی، درستکاری، دفاع از خود، ارتباط و متعلّق، همکاری، خویشتن داری، و انگیزه‌ی پیشرفت است و به ما نشان می‌دهد که چگونه یک دانش آموزف خواهر یا برادر، دوست، فرزند پسر یا دختر مرد یا زن بود. چنین قلمروهای رفتاری است که معمولاً از آنها با نام شخصیّت یاد می‌شود. هر چند روشن است که در تحلیل دقیق، خصوصیات جسمی و عملکر هوشی نیز بخشی از شخصیّت به حساب می‌آید. نظ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه