نوشته‌هایی با برچسب "دوستم داشته باش"

همون چیزی که هستم ،دوستم داشته باش! همون چیزی که هستم ،دوستم داشته باش!

اهمیت نقش پدری و مادری به‌خاطر وجود انسانی است که تربیتش به آن‌ها سپرده می‌شود. اولین مربی انسان خداست که او را خلق کرده و در درجه‌ی بعد، پدر و مادر هستند که به تربیتش می‌پردازند و او را در مسیر خواستِ مربی اصلی هدایت می‌کنند. محبت کردن والدین به فرزند. - من یک مادرم. پدر فرزندم به اندازه‌ی کافی به او محبت نمی‌کند. - من یک پدرم. مادر بچه بیش از حد با او مهربان است. فرزندم لوس شده است. اگر پدر یا مادر باشید، حتما در طول زندگی یک‌بار هم که شده این‌گونه صحبت کرده‌اید. یا در کودکی یک‌بار هم که شده مشابه این حرف‌ها را از پدر یا مادر خود شنیده‌ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه