نوشته‌هایی با برچسب "تو مرا میفهمی"

حرف مرا می‌فهمی؟ حرف مرا می‌فهمی؟

همه موجودات برای برقرار ی ارتباط بایکدیگر، نیاز دارند پیام هایی را به هم ارسال و پیام هایی را دریافت کنند. این پیام ها می تواند با ارسال صدا، امواج الکتریکی، حرکت و… صورت گیرد. انسان ها نیز پیام های خود را به دو شکل می فرستند، پیام هایی که با زبان بدن یعنی حرکت های اندام ها و چهره فرستاده می شود و پیام هایی که به وسیله کلام ارسال می گردد. موجودات رده های پایین تر تکاملی، پیام های ساده و محدودی دارند و تمام موجودات یک نوع، به صورتی یکسان عمل می کنند، بنابراین پیام ها به راحتی و بدون اشتباه دریافت می شود. اما پیام هایی که انسان ها به هم می ده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه