نوشته‌هایی با برچسب "بهترین بابای دنیا"

بهترین بابای دنیا كیست؟ بهترین بابای دنیا كیست؟

روانشناسی-بچه‌ها به محبت نیاز دارند، آنها را ببوسید و در آغوش بگیرید و موهایشان را نوازش کنید. نوازش و گرمای دستان شما بزرگ‌ترین گنجی است که به کودکان می‌دهید و خیلی راحت در نظر آنان شما را تبدیل به بهترین بابای دنیا می‌کند. پدر و کودک. از آن روز که می‌گفتی بچه وقتت را می‌گیرد و محال است تن به کاری بدهی که جلوی رشد و ترقی‌ات را بگیرد تا امروز که دلت برای کوچولویت غنج می‌‌رود و همین‌طور سرپا در حالی که بچه‌ات را بغل کرده‌ای غذا می‌خوری تا مادرش هم بتواند دمی با خیال آسوده ناهار بخورد، چندان نگذشته است، اما انگار با هر سانتی‌متر که بچه بزرگ می‌ش

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه