وابستگی

وابستگي چيست؟

بازی خطرناک هم وابستگی چیست؟اگر شما بیش از حد نگران سلامتی دیگران هستید یا در تمام مدت زندگی برای برآوردن نیازهای دیگران زندگی می کنید در حالی که نیازهای خود را انکار می کنید، ممکن است اطرافیان تان شما را تحسین کنند. اما اگر شما از رابطه با آنها راضی نیستید و کوشش می کنید تا توازن را برقرار کنید، ممکن است در کشاکش هم وابستگی باشید. واژه هم وابستگی در اواخر دهه ۱۹۷۰ در متن درمان الکلیسم ساخته شد. درمانگران مشاهده کردند درحالی که الکلی ها به الکل وابسته بودند، اعضای خانواده به فرد الکلی و به همدیگر وابسته بودند بنابراین آنها هم وابسته نامیده ش

ادامه مطلب ...
درد بیماری «وابستگی» را چگونه تحمل کنیم؟

تحفه ای که پیش رو دارید ویژه نامه ای است حول بحث وابستگی. اما چرا وابستگی؟ می دانم و می دانید که سر به زیر برف، چون کبک، نمی خواهیم بدانیم که چرا عاشقم و او می راندم و چرا هنوز عاشقم؟ چرا هرکس به خواستگاری دخترم می آید بهانه تراشی می کنم؟ چرا هر روز باید چندبار فرزندم، همسرم، مادرم یا. را چک کنم و فکر نبودشان آزارم می دهد؟ چرا بعد از گذشت 40 سال هنوز آویزانم. همین آویزان بودن به دنیا و روزگار ما را بر آن داشت تا دست به تحقیقی گسترده زده و از خود شما کمک گرفته و حرف دل شما را با شما و از زبان شما بگوییم و بس. شاید همه به وابستگی های غلط خود آ

ادامه مطلب ...
وابستگی چیست؟و چرا بوجود می آید؟

رفتار و کردار و حتی احساسات ما از افکار و باورهایمان سرچشمه می گیرند. زندگی امروز مان نتیجه فکر دیروز و فکر امروز مان زندگی فردایمان را خواهد ساخت. پس عامل اصلی خوشبختی و یا ناکامی در زندگی خود ما هستیم و نه کس دیگری. هر چه بیشتر از وابستگی خود به دیگران بکاهیم و به وابستگی به خود بیافزائیم سر نخ زندگی خود را بیشتر تحت کنترل خواهیم داشت. یکی از عوارض وابستگی فرار از خود است، بدون توجه به اینکه انسان از همه می تواند فرار کند، بجز از خود! راهی بجز کنار آمدن با خود وجود ندارد. کنار آمدن با خود، یعنی وقت برای خود گذاشتن با این هدف مندی که بتوان

ادامه مطلب ...
اختلال شخصیت وابستگی چیست؟

این نوع اختلال شخصیت، یک الگوی بادوام از افکار، رفتار و کارکرد تحریف شده است. افرادی که به اختلال شخصیت وابستگی دچار هستند بیشتر در معرض ابتلاء به اختلالات اضطرابی قرار دارند. این نوع اختلال شخصیت در زنان بیشتر از مردان وجود دارد. عوارضافرادی که دچار اختلال شخصیت وابستگی هستند، نوعا شرایط زیر را دارند:یک الگوی مزمن و فراگیر از رفتارنیازمندانه، وابسته و سلطه‌پذیربیش از حد در جستجوی راهنمایی، مشاوره، نصحیت و تأیید گرفتن. حساسیت نسبت به انتقاد و پذیرفته نشدن. اعتماد به نفس و عزت نفس کم. ناتوانی در تصمیم‌گیری بدون هدایت دیگران. احساس بی‌پناهی به

ادامه مطلب ...
وابستگي چيست؟

هر چیزی که بصورت اعتیاد یا عادت در می آید و تعادل روحی و روانی ما را بر هم میزند نوعی وابستگی است. وابستگی یعنی اینکه کنترل زندگی خود را بدست دیگران می سپاریم و یا وقتی به چیزی مثل پول و امثال آن وابستگی و تعلق خاطر داریم این بدان معنی است که شادی و ناشادی ما را پول تضمین می کند. بدون تردید همه ما در طول زندگی به فرد یا افرادی وابستگی داشته ایم و عشق و دوست داشتن های ما بدون رنج و درد نبوده است. همین که او مطابق با میل ما رفتار نکند یا اینکه احساس کنیم او را از دست خواهیم داد، باعث درد و رنج و اندوه ما خواهد شد. هیچ یک از ما دیگری را آنگونه

ادامه مطلب ...
تفاوت دوست داشتن و وابستگی چیست؟

آیا می‌دانید تفاوت عشق و دوست داشتن با وابستگی (عادت) عاطفی چیست؟ برخی از ما پس از مدتی زندگی با همسرمان عادت می‌کنیم در زمان‌هایی از زندگی روزمره احساسات و عواطف او را دریافت کنیم و به لحاظ عاطفی و ذهنی تغذیه شویم. یعنی شرطی می‌شویم که در کنار او باشیم. لحظات خود را با او سپری کنیم و وظایف خود را در قبال حقوقی که او دارد انجام بدهیم. در زندگی زناشویی این وابستگی عاطفی می‌تواند هم مفید بوده و هم مضر باشد. زمانی پیش می‌آید که همسران به علت همین وابستگی خود را منعطف نموده و قدرت سازگاری را در خودشان افزایش می‌دهند و ادامه رابطه زناشویی را امکان

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه