روانشناسی بالینی

منظور از سلامت بدنی، روانی، اجتماعی و معنوی چیست؟

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. در حال حاضر تعریف «مفهوم سلامت» شامل سلامتی در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است. منظور از «سلامت زیستی» همان «سلامت بدنی» است. با توجه به این که در بین عامه ی مردم عنوان سلامت بدنی بیش تر به کار می رود، در این نوشته نیز بیش تر از آن استفاده می کنیم. با ذکر مثال، عنوان های فوق بیش تر به ذهن نزدیک می شوند:. همه ی ما با مفهوم سلامت بدنی آشنا هستیم. در یکی از تعریف های سازمان جهانی بهداشت، سلامتی با مشخصات «وجود وضع مطلوب جسمی، روانی و اجتماعی فرد» مطرح شده و در تعریف دیگری سلامت معنوی نیز به آن اضافه شد

سلامت روانی اجتماعی سلامت معنوی و اجتماعی سلامت روانی چیست؟

ادامه مطلب ...
مفاهیم بهداشت روانی

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. در مورد بهداشت روانی دو تعریف مورد توجه قرار می گیرند:. در تعریف اول، بهداشت روانی به عنوان رشته ای تخصصی از بهداشت عمومی است که در زمینه ی کاستن اختلال های روانی - اجتماعی فعالیت می کند و بررسی انواع اختلالات روانی و عوامل مؤثر در بروز آن ها، در قلمرو این علم است. شناخت چگونگی به وجود آمدن اختلالات روانی اولین قدم در برنامه ریزی برای اقدام های پیشگیری است. پس از شناخت علت های به وجود آورنده ی اختلالات روانی، وظیفه ی دست اندرکاران این رشته، مطالعه ی راه های از بین بردن و یا غلبه بر آن هاست. با توجه به این ک

مفاهیم بهداشت بهداشت روانی

ادامه مطلب ...
جنبه های بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از اختلال های روانی - اجتماعی

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. بهداشت روانی در یکی از تعاریف خود با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی مورد استفاده قرار می گیرد. کاپلان روش های پیشگیری از بیماری های روانی را به طور کلی به سه دسته تقسیم می کند:. 1- روش های پیشگیری نوع اول. 2- روش های پیشگیری نوع دوم. 3- روش های پیشگیری نوع سوم. روش های پیشگیری نوع اول. منظور از پیشگیری نوع اول، طرح برنامه هایی است که با تأثیر بر عوامل به وجود آورنده ی بیماری های روانی از بروز این بیماری ها جلوگیری می کنند. این برنامه ها معمولاً در مورد تمام افراد اجتماع، یا گروه کثیری از مردم یک طبقه و یا

مفهوم بهداشت روانی بهداشت روانی مفهوم بهداشت

ادامه مطلب ...
نشانه ی ابتلا به اختلالات روانی و بهبودی آن ها

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. انجام دادن کار در محیط های اجتماعی، نشانه ی سلامت روانی است. هر کدام از ما بر حسب استعداد، میزان تحصیل و امکانات موجود، شغلی را انتخاب می کنیم و ضمن برطرف کردن یکی از نیازهای جامعه، نیازهای اقتصادی خود را نیز تأمین می کنیم. این معیار، بهترین نشانه ی سلامت روانی فرد است. هنگام شروع اختلالات روانی، بازده کار انسان کم می شود و با توجه به میزان تخصصی بودن کار، کاهش بازده زودتر جلب توجه می کند. در زمان استقرار بیماری، توان انجام دادن کار تقریباً از بین می رود. خوبی تأکید بر این معیار سلامتی این است که افراد تح

نشانه های اختلالات روانی

ادامه مطلب ...
بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل روانی

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. سلامت و تکامل روانی با مفهوم بهداشت روانی مورد استفاده قرار می گیرد. در این برداشت، منظور از بهداشت روانی نبودن بیماری نیست، بلکه نشان دادن سلامت روانی است. مورفی در کتاب «تطابق و بهداشت روانی»، به لزوم ایجاد تکامل در طبیعت انسان برای دست یابی به یک زندگی ساده و سالم تأکید می کند و معتقد است که باید سعی کنیم ظرفیت خود را برای ارتباط های اجتماعی بالا ببریم. او اضافه می کند:. «در هزار سال گذشته، میزان ارضای نیازهای انسان از نظر علمی و زیبایی شناسی به حدی رسیده است که طبیعت او با آن چه در قرون وسطی بود، یکسان

مفهوم بهداشت روانی بهداشت سلامت روانی بهداشت و سلامت روانی

ادامه مطلب ...
معنای سعادت و شقاوت

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. در حال حاضر چه فعالیت هایی برای سعادت در دنیا انجام می شود؟. تحقیق هایی با شرکت همه ی فرهنگ ها می توانند رهنمودهای خوبی به وجود آورند و با جرئت می توان گفت تحقیق در مورد خوشبختی یکی از خلأهای موجود در گفت و گوی تمدن هاست، به همین علت فضای وسیعی را در اینترنت به خود اختصاص داده است. تا اول دی ماه 1387، سعادت با لغت (Happiness) تعداد سیصد و هفتاد و شش میلیون و با لغت (Prosperity) تعداد صد و بیست و نه میلیون سایت اینترنتی را به خود اختصاص داده بود. باید توجه داشت، از دیدگاه برنامه ریزان هر جامعه ای تمام اقداماتی

معنای سعادت معنای شقاوت سعادت و شقاوت

ادامه مطلب ...
ارتباط فرهنگ با روش زندگی

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. به طور کلی نقش فرهنگ را بر رفتار انسان، به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت. مطالعه ی روش زندگی کودکانی که تنها و دور از جامعه بزرگ شده اند، نشان می دهد که این افراد خصوصیات حیوانی دارند. مطالعه ی لینه در این مورد نشان می دهد که این افراد فاقد زبان قابل فهم هستند، بدنشان پوشیده از مو است و روی چهار دست و پا راه می روند. زینک با خلاصه کردن شرح حال نزدیک به سی مورد از این کودکان، خاطرنشان می کند هیچ گونه صدایی که حاکی از سخن آدمی باشد در این کودکان رشد نمی یابد و آن ها تقریباً همیشه چهار دست و پا راه می روند. ا

ادامه مطلب ...
تنوع فرهنگ ها و روش زندگی استاندارد

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. از دیدگاه اسلام، چنان چه انسان ها به طور فردی و اجتماعی موازین الهی را در زندگی خود رعایت کنند، شخصیت و زندگی آن ها براساس این موازین رنگ آمیزی می شود و عملاً در راه رشد قدم گذاشته اند. میزان سلامت فکر و رشد انسان ها بستگی کامل به میزان تلاش آن ها در فراگیری، پذیرش و کاربرد دستورات الهی دارد. هر انگیزه و اعتقاد دیگر به جز انگیزه ها و اعتقادات الهی، باید «فرهنگ غیر توحیدی و یا به عبارت بهتر، «فرهنگ ضد توحیدی» خوانده شود. تمام فرهنگ های غیر توحیدی، عملاً انسان ها را به سمت سقوط و اختلال روانی حرکت می دهند.

ادامه مطلب ...
زمینه های انسانی برای پذیرش فرهنگ توحیدی

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. فرهنگ الهی - اسلامی دارای ریشه های قوی در آموزش های الهی و فطرت انسان هاست که در این فرهنگ با تعبیر پیامبر برونی و پیامبر درونی از آن ها یاد می شود و هر دو عامل به عنوان مکمل یکدیگر وارد عمل می شوند. به عبارت دیگر، فرهنگ و روان شناسی الهی - اسلامی قابل جدا شدن از یکدیگر نیستند. بنابر نظریه ی مکتب روان شناسی الهی - اسلامی، انسان تنها از طریق آموزش، اعتقاد و کاربرد آموزش های الهی به آرامش روانی دست می یابد. در قرآن مجید آمده است: «أَلاَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، یعنی «با یاد خدا، قلب ها آرام م

ادامه مطلب ...
استفاده از آموزه های الهی برای یک زندگی سالم

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی. توجه به نقش آموزه های الهی در پیشگیری و درمان اختلالات روانی - واکنشی، نکته ای نیست که فقط تعداد محدودی از روان شناسان و روان پزشکان بر آن تأکید کنند، بلکه این امر، نظر بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال، آلپورت با بررسی سیر تاریخی جریان مشاوره و روان درمانی به این نتیجه می رسد که این روش تا اواخر قرن نوزدهم عملاً به وسیله ی علمای دینی انجام می شد، از این زمان پیشرفت هایی که در روان پزشکی پدید آمدند، موجب به وجود آمدن امیدهای تازه ای در افراد شدند و مردم ترجیح دادند به جای مراجعه به علمای

یک زندگی سالم

ادامه مطلب ...
9 خوردنی برای رفع بوی بد دهان

مسواک زدن و استفاده از نخ دندان پس از هر وعده غذایی در درجه اول اهمیت برای از بین بردن بوی بد دهان است و در درجه دوم نیز رژیم غذایی مناسب و در پی آن سلامت دستگاه گوارش برای رفع بوی نامطبوع دهان اهمیت دارد. هرچند در مواقعی که امکان مسواک زدن نیست می‌توان با مصرف برخی مواد خوراکی مفید، بوی نامطبوع دهان را از بین برد. سایت ام‌ان‌ان در گزارشی به برخی از خوردنی‌هایی که خاصیت برطرف‌کنندگی بوی بد دهان را دارند اشاره کرده که به شرح زیر است:. سبزیجات تازه. جعفری یکی از شناخته‌شده‌ترین سبزیجات برای از بین بردن بوی بد دهان است اما به این مفهوم نیست که دی

رفع بوی بد دهان رفع بوی دهان بوی بد دهان

ادامه مطلب ...
درباره ی بیماری های روانی

نویسنده: حسین عبداللهی ثانی. مختصری درباره ی روان و بیماری های آن. روان چیست؟. تصور بیش تر مردم این است که بیماری فقط به جسم ما مربوط است. آنها فکر می کنند وجود ما را فقط جسم تشکیل می دهد و چیز دیگری وجود ندارد، در صورتی که جسم ما توسط وجود دیگری به اسم روان کنترل و هدایت می شود. در واقع روان بر جسم ما فرماندهی دارد. گاهی جسم ما از سلامت کامل برخوردار است، ولی نمی تواند وظایف خود را انجام دهد، مثلاً فرد احساس خستگی می کند بدون این که مشکل عضلانی داشته باشد یا در قسمت های مختلف بدن دچار درد است، بدون این که صدمه ای به جسم وی وارد شده باشد، در

درباره روانی بیماری روانی

ادامه مطلب ...
بهداشت روانی چیست؟

نویسنده: دکتر محمد پارسا. یکی از هدفهای پیگیر روان شناسی بررسی ماهیت انواع رفتار است. به طور کلی هر موجود زنده ای جز از راه شناخت رفتار در موقعیتهای مختلف شناخته نمی شود. چون آدمی مخلوق انگیزه ها، کششها و احساسهای هشیار و ناهشیار و همچنین استعدادها و امکانات فطری خویش است رفتارش هنگامی بهنجار است که موازنه یا تعادلی میان این عوامل برقرار گردد. در واقع تن و روان چنان با هم ارتباط نزدیک دارند که هر دگرگونی در یکی، موجب دگرگونی در دیگری می شود. از سوئی، وقتی شخص گرفتار بیماری مزمنی است ممکن است چنان بر اعصاب و عوامل انگیزشی او فشار و تنشی وارد

بهداشت روانی بهداشت روانی چیست؟ بهداشت چیست

ادامه مطلب ...
با طاسی سر خود چه کنم؟

نویسنده: ژان. لوک. داریگل مترجم: ساعد زمان. 1- داروهای معجزه آسا. در بسیاری از کتاب ها که در مورد مو نوشته می شود، در خاتمه ی کار، نویسنده وانمود می کند که قصد دارد یکی از اسرار مهم را برای خواننده جهت رشد دوباره ی مویش فاش کند. البته در اکثر اوقات، این کار چندان بی دلیل هم نیست زیرا در پشت ماده ای که او معرفی می کند، هدفی تجاری مخفی شده و به عبارت دیگر، او می خواهد آنچه را که خود می سازد در معرض فروش قرار دهد و البته آدرس خود را نیز می دهد تا در صورتی که اعتراضی داشتید، به او مراجعه کنید. اما من این کار را نمی کنم، زیرا هیچ تولید معجزه آسای

ادامه مطلب ...
نکاتی مهم برای مراقبت از موی سر

نویسنده: ژان. لوک. داریگل مترجم: ساعد زمان. 1- مو در تعطیلات. الف- زمان آزادی. مو نیز مثل سایر قسمت های بدن نیاز به زندگی و تنفس دارد. اما باید در عین حال، مراقبت هایی را نیز برای حفظ سلامتی آن رعایت کرد. مراقب باشید که آفتاب، باد یا آب دریا به موی شما آسیب نرساند. در تعطیلات، بهتر است از شامپوها لوسیون ها، محلول ها و ضمادهایی که تا حد امکان با روش های طبیعی برای حفاظت از موی خود تهیه کرده اید استفاده کنید. البته از این مواد می توان برای پاک کردن آثار نمک آب دریا از موی سر سود برد. اگر نکات زیر را رعایت نکنید، سپس از بازگشت از تعطیلات بای

مراقبت از موی سر مراقبت موی سر

ادامه مطلب ...
با آزمایشی ساده، نوع موهای خود را تعیین نمائید

نویسنده: ژان. لوک. داریگل. مترجم: ساعد زمان. آرایشگر شما، می تواند تقریباً بدون اشتباه در مورد نوع موهای شما و پوست سرتان قضاوت کند. ولی اگر مایلید خود نیز این مسئله را بررسی کنید، می توانید آزمایشات زیر را که خیلی ساده است و احتیاجی به تکنیک و وسایل پیچیده ندارد انجام بدهید. «آزمایش شماره ی 1»:. ده عدد از موهای خود را از شانه یا برس سرتان بردارید. آنها را روی یک کاغذ سفید قرار دهید. شکل ظاهری آنها را بررسی کنید (حال چه به شکل طبیعی خود باشد یا روی آن تغییر حالتی نظیر فر کردن، صاف کردن و غیره انجام داده باشید که در این صورت، باید بررسی کنی

ادامه مطلب ...
درمان موهای چرب

نویسنده: ژان. لوک. داریگل. مترجم: ساعد زمان. از هر دو نفر مرد، و هر چهار نفر زن، یک نفر دارای موهای چرب است. به عبارت دیگر، افراد بی شماری دچار این مشکل هستند و البته باید پذیرفت که به سختی می توان به موهای چرب حالت داد و پس از این کار هم، چندان زیبا به نظر نمی رسد. الف - تعریف موی چرب. موهای چرب، بر اثر اختلال در کارآیی غدد چربی و عواقب ناشی از آن (افزایش ترشحات آنها) ظاهر می شود. در حالی که این چربی در فعالیت های معمولی پوست، یکی از عوامل زیبایی مو است که به آن حالت زیبا و درخشانی می بخشد و این از خصوصیات موهای سالم است در صورت وجود سبوره

درمان موهای چرب موهای چرب

ادامه مطلب ...
درمان موهای خشک

نویسنده: ژان. لوک. داریگل. مترجم: ساعد زمان. خشکی موها، نتیجه ی کند شدن بیمار گونه ی فعالیت تغذیه کننده ی ریشه ی آنها، یا ابتلاء به خشکی در سطح تار مو است (یا هر دو مورد در کنار هم، که این وضعیت تشخیص را مشکل می سازد). الف- علل خشکی مو. عامل اصلی خشک شدن مو، نارسایی در ترشح غدد چربی مو است. در بسیاری از افراد (بالاخص در زنان)، غدد چربی تضعیف شده و کم کاری آن باعث تضعیف جریان چربی به سمت فولیکول می شود. این کم کاری و کمبود چربی، عواقب خطرناکی برای مو در سطح ساقه ی آن خواهد داشت. در اینجا، چربی دیگر آن طور که باید نقش محافظ خود را در برابر ع

درمان موهای خشک موهای خشک

ادامه مطلب ...
انواع موهایی که چرب و خشک نیستند!

نویسنده: ژان. لوک. داریگل. مترجم: ساعد زمان. الف- موهای طبیعی. اگر موهای طبیعی دارید، شاید این کتاب را نخرید. بنابراین، چون ممکن است خواننده ی این بحث نباشید، در این رابطه خلاصه صحبت می کنم. در آگهی های بسیاری، از کارخانه های مختلف اعلام می شود که تولیدات گوناگونی برای موهای طبیعی تهیه می شود. من می پرسم چرا؟. اگر موهای شما طبیعی است دلیل آن این است که شما به خوبی می دانید چگونه از آن محافظت کنید. بنابراین، دیگر دلیلی ندارد که با استفاده از تولیدات مختلف، خود را گرفتار دردسر سازید. شاید بتوان یک موی طبیعی را این گونه تعریف کرد:. - با لمس

ادامه مطلب ...
ظاهر شدن موی سفید در سر و صورت

نویسنده: ژان. لوک. داریگل. مترجم: ساعد زمان. الف - پیری. سفید شدن مو که به آن «کانسی» گفته می شود، یک پدیده ی طبیعی و غیر قابل بازگشت است. هیچ کس نمی تواند از یپری بگریزد و باید به نوبه ی خود این مرحله را بگذراند. معمولاً مردم اولین موهای سفید خود را نادیده می گیرند، و موهای بعدی را، با دقت و به تدریج که رشد می کند، می کنند! سپس شخص به تدریج تسلیم شده و مبارزه با دشمنی را که روز به روز تعداد آن بیشتر می شود کنار می گذارد. زیرا مبارزه به تدریج، بیش از حد نابرابر می شود و تنها یک نفر است که با همه می جنگد!. برای این که حالت زیبایی به موهای س

سفید شدن موی سر موی سفید سر سفید شدن صورت

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه