- تعريفي كه مي گم درك شخصي منه كه در طول كاركرد دوازده قدم كم كم بوجود آمده و هر روز و هر روز در حال رشده :

- تعريفي كه مي گم درك شخصي منه كه در طول كاركرد دوازده قدم كم كم بوجود آمده و هر روز و هر روز در حال رشده :

تعريف خلاصش :

بيماري داشتن آگاهي و نداشتن عملكرد،بيماري افراط و تفريط ، بيماري عدم تعادل و كنترل ، بيماري آشفتگي هاي دائمي ، بيماري خودمحوري ، ترس ، كمك نگرفتن ، درد بي خدايي ، بيماري نواقص شخصيتي ، بيماري رازها ، بيماري عدم اعتماد ... 

ما دائما و دائما صدايي در سرمون داريم ، صدايي كه ميگه برو ، نرو ، بكن ، نكن يا گاهي ميگه : برم ، نرم ، بكنم ، نكنم ... معمولا اين صدا (كه همه مي دونيم صداي خودمونه و خودمونيم ! ) از اين دو نوع فعل استفاده مي كنه .

آيا تا به حال فكر كرديد كه اگه اين صدا كه دائم در حال موش دواني در مسائل و دستور و خرده فرمايش و حرف زدنه و يك لحظه سكوت نمي كنه خودمونيم ... پس اون كه مي شنوه و گوش مي ده و انجام ميده كيه ؟! چرا گاهي با اين صدا (كه ظاهرا خودمونيم ) در جنگيم ؟! چرا توجيح مياره ، دليل ، بهانه ، دستاويز ، وسوسه و ... مگه آدم با خودش مي جنگه ؟ مگه آدم با خودش درگير ميشه ...

اسم اين صدا رو بيماري اعتياد ميذارم ...

اون صدا ما نيستيم ... اون صدا وسواس خناسيه كه در درونمون وسوسه مي كنه ... اون صدا براي من خود خود شيطانه ... اسمش رو بيماري اعتياد ميذاريم .

اگه اين سوال تو ذهنته كه پس من كي هستم ؟! در طي كاركرد قدمها متوجه مي شي ...

از امروز كمي به صدا دقت كن ، وقتي حرف ميزنه گوش بده ، به عنوان شنونده ... تشخيص دادنش رو ياد بگير ...سعي نكن ساكتش كني چون به اين راحتي ها آروم نمي گيره و دوازده قدم و مسيري به قدر يكي دو سال (و بعد تمام عمر ) پيش رو داريم كه با خود واقعيمون و صداي ذهنمون و حقه ها و كارهاش آشنا بشيم ...


دركتون رو در مورد هر سوال كامل بنويسيد ...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه