در يک نگاه کلي مطالبی که بايد حول مساله انتخاب رشته تحصيلی و شغلي مد نظر قرار عبارتند از: تمام انسان‏ها اغلب با شروع رشد و بالندگی ، دو نوع هدف را دنبال می‏کنند .

در يک نگاه کلي مطالبی که بايد حول مساله انتخاب رشته تحصيلی و شغلي مد نظر قرار عبارتند از:
تمام انسان‏ها اغلب با شروع رشد و بالندگی ، دو نوع هدف را دنبال می‏کنند . 
1- هدف فردی : اميال و آرزوهای فرد 
2- هدف اجتماعی و آرمان‏گرايانه : در برگيرنده رشد و شکوفايی جامعه و خدمت به مردم 
فرد موفق کسی است که بتواندطوری اين دو هدف (فردی ـ اجتماعی) را ادغام کند که در نهايت نتيجه‏ای رضايت‏بخش به دست آيد.اين جاست که اهميّت بحث مشاوره تحصيلی ـ شغلی با توجه به اينکه تحصيلات، اساس و پايه اشتغال هر فرد در آينده اوست، خود را نشان می دهد. 
در واقع عقيده ما بر اين است که اگر فرد امکان اين را نداشته باشد که با اطلاعات صحيح و دقيق، دست به انتخاب رشته بزند، بدين معناست که نمی تواند در آينده، شغل مناسبی داشته باشد .زيرا چنين فردی که نتوانسته شغل مناسبی برای خود انتخاب کنددر هدف اوّل (فردی) ضربه ديده و در ادامه، هدف دوم او (اجتماعی و آرمانی) نيز به مخاطره می‏افتد. لذا هرفردی بايد برای اجتناب از آسيب‏های روانی و مادّی انتخاب نادرست رشته تحصيلی وبدنبال آن آينده شغلی خود ، با رعايت يکسری موازين و اطلاعات دست به انتخاب رشته بزند؛زيرا در مراکز مشاوره به صورت تجربی ديده شده که افراد متعددی با شکايت از افسردگی مراجعه کرده اند ولی پس از بررسی ريشه‏ها و علل افسردگی ايشان پی برده‏ شده که اين شخص با داشتن تحصيلات عالی و شغل به ظاهر مناسب، دچار نوعی رکود ، سردرگمی شده و همين امر در دراز مدت باعث افسردگی وی شده فقط به اين دليل که به آن رشته و به آن شغل، علاقه نداشته است.
عواملی که در انتخاب رشته تحصيلی و شغل تايثر دارند.
1.استعداد و علاقه افراد.
2. حساسيت خانواده و اطرافيان وی
3. انتظارات فرد از زندگي آينده از نظر سطح درآمد ،جايگاه اجتماعیو...
4. توانايي تحمل مشكلات
5. نياز جامعه
6.ميزان رعايت احکام الهی و عرف در آن شغل 
7 حال که دانستيد عوامل متفاوتي ممکن است بر نگاه ما به آينده شغلي تاثير گذار باشد با يد بگوييم که وضعيت کنوني جوامع براثر تاثيرات تکنولوژي هاي جديد به گونه اي است که باعث شده روان شناسی بر بسياری از وجوه زندگی بشر اثر گذارد و شايد بشود گفت که کاربرد آن در همه جنبه های زندگی افراد گسترده شده است .گرچه همه حوزه هاي روان شناسي در کشورمان فعال نيست اما بايد بگوييم که بازار کار براي رشته هاي موجود نيز به گونه اي است که شما بخواهيد في نفسه از آن به عنوان يکي از رشته هاي تا مين کننده آينده شغلي نام ببريد.
امروزه حتي در ايران نيز بسياري از کسانی که در روان شناسی درجات علمی پيشرفته دارند در مدارس عالی و دانشگاه ها کار می کنند .اينان علاوه بر تدريس ،ممکن است بخش عمده وقت خود را به پژوهش يا مشاوره اختصاص دهند .عده ای از آنان در آموزشگاه ها ،موسسات پژوهشی ،سازمان های دولتی ،يا در مراکز تجاری و صنعتی به کاراشتغال دارند.گروهی نيز سرگرم کار خصوصی مستقل هستند و در مقابل دريافت حق الزحمه ،خدمات خود را به مردم عرضه می کنند. 
××رشته روانشناسي در مقطع کارشناسي داراي 4 گرايش باليني، آموزش کودکان استثنايي، صنعتي و سازماني و عمومي است. روانشناسي باليني خدمات تشخيص و درماني(روان درماني) را به افرادي که دچار رفتارهاي نابهنجاري مثل افسردگي، اضطراب ، وسواس و غيره هستند، ارائه مي دهد که اين خدمات در سه زمينه تشخيص، درمان و پيشنهاد روشهايي براي پيشگيري از معضلات و نابهنجاري هاي رفتاري ارائه مي شود. روانشناسي صنعتي و سازماني نيز يافته هاي روانشناسي را در تمام محيط هاي کاري به کار مي برد يعني درباره اين که محيط کار بايد چگونه باشد تا بهترين بازدهي را داشته باشد و يا چه متغيرهايي در ارتباط بين کارفرما و کارگر موثر است و چه عواملي باعث عدم تفاهم بين کارفرما و کارگر مي شود، مطالعه مي کند. روانشناسي عمومي نيز به مطالعه کليات روانشناسي مي پردازد و روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي کاربرد يافته هاي روانشناسي در رابطه با کودکان استثنايي(تيزهوشان و معلولين جسماني) است.
درس هاي اين رشته در طول تحصيل:
دروس مشترک بين همه ي گرايشها:
روانشناسي عمومي، علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي، آمار توصيفي، فيزيولوژي عمومي، کليات فلسفه، مباني جامعه شناسي، روانشناسي احساس و ادراک، متون روانشناسي به زبان خارجي، آمار استنباطي، روش تحقيق در روانشناسي، روانشناسي فيزيولوژيک، روانشناسي تجربي، روانشناسي رشد، روانشناسي يادگيري، روانشناسي تربيتي، روانشناسي اجتماعي، روانسنجي، انگيزش و هيجان، شخصيت، آسيب شناسي رواني، بهداشت رواني، روانشناسي مرضي کودک، تاريخچه و مکاتب روانشناسي.
دروس تخصصي گرايش روانشناسي باليني:
کاربرد مقدماتي روشهاي تشخيص باليني، کاربرد مقدماتي روشهاي درمان مصاحبه، سمينار مسائل روانشناسي باليني در جهان و ايران، پژوهشهاي عملي در روانشناسي باليني، روانشناسي پويايي گروه، کليات روانپزشکي، بررسي مقدماتي نظريه هاي روان درماني، روانشناسي مشاوره و راهنمايي، روانشناسي کودکان استثنايي.
دروس تخصصي گرايش روانشناسي عمومي:
طرحهاي پژوهشهاي آزمايشگاهي، مقدمات نور و بسيکولوژي، ارزشيابي شخصيت، روانشناسي مشاوره و راهنمايي، روانشناسي هوش و سنجش آن، تفکر و زبان، روانشناسي پويايي گروه، روانشناسي کودکان استثنايي، سمينار در مسائل روانشناسي عمومي، اختلالات يادگيري، روانشناسي جنايي، پژوهشهاي عملي در روانشناسي عمومي.
دروس تخصصي گرايش روانشناسي استثنايي:
روانشناسي مشاوره و راهنمايي، نظريه ها و کاربرد آزمونهاي شناختي، روانشناسي کودکان تيزهوش و روشهاي آموزشهاي آنها، روانشناسي کودکان عقب مانده و روشهاي آموزش آنها، اختلالات تکلم و گفتار درماني، روانشناسي تدريس به کودکان ناشنوا، روانشناسي تدريس به کودکان نابينا، متون روانشناسي کودکان استثنايي به زبانهاي خارجي، بهداشت رواني کودکان استثنايي و خانواده، زمينه پيشگيري از تولد کودکان عقب افتاده، روانشناسي کودکان ناسازگار، روشهاي تغيير و اصلاح رفتار کودکان، سمينار مسائل کودکان استثنايي در جهان و ايران، پژوهشهاي عملي در روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي.
توانايي هاي لازم:
زيست شناسي و شيمي در اين رشته اهميت بسياري دارد و بايد پايه علوم زيستي دانشجوي اين رشته قوي باشد. به همين دليل امروزه دانشجويان اين رشته از بين دو گروه آزمايشي علوم انساني و علوم تجربي پذيرفته مي شوند. از سوي ديگر آمار و رياضي در اين رشته کاربرد وسيعي دارد. بالاخره در اين رشته زبان انگليسي اهميت زيادي دارد. دانشجوي اين رشته بايد نسبت به اطراف و جامعه خود ديد عميقي داشته باشد تا بتواند ظرافتهاي رفتاري افراد را درک کرده و در نهايت به ويژگي هاي رواني افراد پي ببرد.
موقعيت شغلي در ايران:
امروزه روانشناسي با همه جنبه هاي زندگي ما ارتباط دارد و هر اندازه که جامعه پيچيده تر شود، روانشناسي نيز نقش مهمتري در حل مسائل آدمي بر عهده مي گيرد. اين به معناي فرصت هاي شغلي متنوع و گسترده براي فارغ التحصيلان رشته روانشناسي است.
به گفته کارشناسان اين رشته، آينده روانشناسي در کشور ما روشن و اميدبخش است و فارغ التحصيلان اين رشته بايد آينده خود را در فردا ببينند. چون کشور ما يکي از کشورهاي در حال توسعه است و بدون بهره گيري از شاخه هاي مختلف روانشناسي نمي تواند توسعه همه جانبه داشته باشد. از سوي ديگر کشور ما، کشور جواني است و امروزه يکي از دغدغه هاي خانواده ها حفظ بهداشت رواني و بالا بردن سطح دانش فرزندانشان مي باشد که اين دو مهم نيز به ياري شاخه هاي مختلف روانشناسي از جمله روانشناسي رشد و روانشناسي تربيتي امکان پذير است. اما امروزه نيز فارغ التحصيلان اين رشته در درجه اول جذب آموزش و پرورش مي شوند و يا در شرکتها و سازمانها به عنوان کارشناس روانشناسي فعاليت مي کنند و عده اي نيز به عنوان دستيار متخصص روانشناسي باليني و يا روانپزشک مشغول به کار هستند.
پيشنهاد پاياني 
شايسته است شما در انتخاب رشته تحصيلی و به تبع آن شغل آينده خود ابتدائا مواردی را که در انتخاب هر فرد ممکن است تاثير داشته باشد در نظر بگيريد تا در اثر يک انتخاب صحيح هم از نظر اهداف فردی (آرامش و موفقيت) و هم اهداف اجتماعی (بازده مناسب) که قبلا به آن اشارشد انتخاب درستی داشته باشيد. ازسويی ديگرگرچه بايد گفت که توجه به استعدادها ،علايق ،شرايط فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و ... در انتخاب رشته روان شناسي بسيار مهم است اما شما را به اين نکته نيز آگاهي مي دهيم که رشته روان شناسي جزو رشته هايي است که اگر انسان به هر دليلی بعد از فراغت از تحصيل نتواند شاغل گردد باز در زندگی خانوادگی ، تربيت فرزند ،تعامل با همسر و اطرافيان کارايي دارد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه