ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیت پارانویایی چیست؟ ویژگی اصلی اختلال شخصیت پارانویایی، یک الگوی عدم اعتماد و سوء ظن فراگیر نسبت به دیگران است به طوری که انگیزه های دیگران از سوی فرد به عنوان انگیزه های بد خواهانه تفسیر می شود. افراد مبتلا تصور می کنند که سایرین می خواهند آنها را استثمار کنند، فریب دهند و یا به آنها آسیب بزنند، حتی هنگامی که هیچ شواهدی در تائید این انتظار وجود ندارد.

ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیت پارانویایی چیست؟

ویژگی اصلی اختلال شخصیت پارانویایی، یک الگوی عدم اعتماد و سوء ظن فراگیر نسبت به دیگران است به طوری که انگیزه های دیگران از سوی فرد به عنوان انگیزه های بد خواهانه تفسیر می شود. افراد مبتلا تصور می کنند که سایرین می خواهند آنها را استثمار کنند، فریب دهند و یا به آنها آسیب بزنند، حتی هنگامی که هیچ شواهدی در تائید این انتظار وجود ندارد.

آنها بر اساس شواهد اندک و یا بی هیچ دلیلی به دیگران بدگمان هستند، با تصور این که علیه آنها توطئه می کنند، ممکن است هر زمان و بدون هیچ دلیل به طور ناگهانی به دیگران حمله کنند. آنها اغلب احساس می کنند که به شدت و به طور جبران ناپذیری توسط دیگران صدمه می بینند، حتی برای این امر شواهد کافی و عینی وجود نداشته باشد. آنها با شک های بی مورد در مورد وفا داری و صداقت دوستان و همکا��ان خود، اشتغال ذهنی دارند و اعمال آنها را برای یافتن شواهدی از انگیزه های خصمانه به دقت زیر نظر می گیرند.

به طور تخصصی شخصیت پارانویایی درای ملاک های تشخیصی( DSM-IV-TR ) زیر است:

الف ـ بی اعتمادی و سوء ظن فراگیر نسبت به دیگران به طوری که انگیزه های آنها پلید و مغرضانه تفسیر می شود. این اختلال از اوایل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه های مختلف تظاهر می کند که با چهار مورد از موارد زیر قابل تشخیص است:

1- سوء ظن بدون پایه و اساس کافی مبنی بر این که دیگران اور را استثمار کرده، به او صدمه می زنند و یا او را فریب می دهند.

2-با شک های بی مورد درباره وفاداری یا صداقت دوستان، همسر و بستگان.

3- به علت ترس بدون دلیل، میلی به اعتماد کردن به دیگران ندارد، چون معتقد است است از این اطلاعات به صورت مغرضانه علیه وی استفاده خواهد شد.

4-از گفته و رویدادهای معمولی، تحقیر پنهان یا معانی تهدید آمیز را استنباط می کند.

5-پیوسته کینه دیگران را به دل می گیرد، یعنی اشتباه ها، خطا ها و لغزش های دیگران را نمی بخشد.

6-حمله هایی را به شخصیت  یا حیثیت خود ادراک می کند که برای دیگران آشکار نیست و خیلی زود با عصبانیت واکنش نشان داده یا حمله متقابل می کند.

7- بدون دلیل نسبت به وفاداری همسر یا شریک جنسی خود، سوء ظن مکرر دارد.سوء ظن و بدگمانی بر زندگی زناشویی چه تاثیراتی دارد؟

بیشترین آزار و آسیب این افراد به اطرافیان نزدیک و بستگان می رسد که یکی از نزدیک ترین آنها، همسر است. فرد به دلیل این که همواره در پی اثبات بی وفایی همسر است موقعیت و فشار زیادی را به وارد می سازد.

چنین برداشت های سوء و  استدال های غیر منطقی باعث بروز اختلاف  های شدید شده و حتی این افراد از طریق محدود کردن، حبس خانگی، تحقیر و بازرسی شخصیت و هویت شریک جنسی را مورد آسیب قرار می دهند.

شدت آسیب ها و اتهام ها اطرافیان و بستگان را نیز در بر می گیرد و از لحاظ موقعیت اجتماعی و فرهنگی فرد تنزل پیدا می کند و همواره دیگران از برقراری ارتباط با آنها پرهیز می کنند چون عواقب دوستی و رفت و آمد با این افراد چیزی جز اتهام در پی نخواهد داشت.

 البته در این جا نباید منکر مشکلات و بروز برخی رفتار ها و سو استفاده ها شده ولی نباید این مشکلات به تمامی جامعه تعمیم داده شود و بهداشت روانی خود و خانواده  و همچنین آسایش آنها را با مشکل مواجه سازد.

شیوع کلی این اختلال به چه صورتی است؟

شیوع اختلال شخصیت پارانویایی، در جمعیت کلی 5/2 درصد است.

سبب شناسی اختلال چه چیزهایی است؟

شواهد نشان می دهد که خانواده و تربیت نقش به سزایی در بروز این اختلال دارد. تربیت و بی اعتمادی نسبت به کودک و دیدن شرایط مشابه در خانواده موجب بروز این اختلال در بزرگسالی خواهد شد.

شرایط نامساعد اجتماعی، احساس عدم اعتماد و مشکلات ارتباطی در بین افراد سبب خواهد شد فرد در اجتماع نیز مورد بی مهری قرار بگیرد اجتماع سرد و بی اعتماد سبب بروز حس بدگمانی در فرد شده و شرایط را سخت تر خواهد کرد. البته فرد خود به سبب بی اعتمادی به ارتباط های اجتماعی سبب پراکنده شدن و از دست دادن شبکه های حمایتی خواهد شد ولی بروز مشکلات اجتماعی و محیطی سبب می شود آنها دیگر نیاز به مدرک و جمع آوری مستندات نداشته باشند.

افراد اسکیزو و نیز مضطرب بیشتر از افراد دیگر دچار اختلال بدگمانی می شوند و دلیل این امر توهم و یا ترس از دست دادن محبوب است.

پرداختن بی مورد بی وفایی و نیز نشان دادن صحنه های خیانت همسران به یکدیگر نه تنها باعث بد آموزی در خانواده ها خواهد شد بلکه افراد دارای سوء ظن از این برنامه ها به عنوان مدرکی که فرضیه های آنها را تصدیق می کنند یاد می کنند و کنترل های خود را افزایش می دهند و باعث آزار بیشتر به خانواده و اطرافیان می شوند. 

شیوه های کاهش سوء ظن در زندگی زناشویی چه چیزهایی هستند؟

راه های مختلفی برای پیشگیری از بدگمانی وجود دارد .

در زمان ازدواج باید توجه داشت که صحیت ها و رفتار افراد نشان دهنده شخصیت پارانویایی آنها هست یا خیر. در این زمینه سعی کنید شناخت پیدا کنید و در انتخاب خود دقت بیشتری داشته باشید.

 البته مواردی در زندگی زناشویی وجود دارد که باعث تقویت حس اعتماد در همسران شده و از بروز سوء ظن و بی اعتمادی جلوگیری خواهد کرد:

داشتن صداقت، حذف رفتارهای پنهانی، برقراری ارتباط های خانوادگی و پرهیز از ارتباط های ناسالم، رعایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و پرهیز از هنجار شکنی های مغایر با ساختار های اجتماعی، گفتگو در مورد سوء تفاهم به وجود آمده و رفع کامل آن، مراجعه به یک فرد متخصص برای حل مشکلات خانوادگی و درک بیشتر از همسر و درمان روان شناسی فرد دارای اختلال شخصیت پارنویایی در صورت مشکل آفرین شدن علائم و در نهایت استفاده هم زمان از روان درمانی و دارو درمانی برای کنترل نشانه ها و  تلاش برای تغییر رفتار .

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه